Данъчни и правни услуги

Всяка компания би искала да намали данъчното си бреме, но това не винаги е толкова лесно. Често данъчните стратегии, които сами по себе си изглеждат добри, могат да се окажат не най- подходящи и дори да доведат до проблеми в контекста на целия бизнес.

Поради тази причина, АНДА предприема балансиран и интегриран подход. Ние се концентрираме върху цялостната бизнес картина, а не само върху последващите данъчни разчети. Нашите данъчни консултанти ще ви помогнат да разработите точната цялостна данъчна стратегия, която да Ви осигури икономия на средства при постигате на бизнес целите. Тъй като често предлагаме съвети за различни аспекти от бизнеса на нашите клиенти, ние можем да видим възможности, които други данъчни специалисти могат да пропуснат.

Нашият инициативен и проактивен подход към данъците ни отличава от другите. Като допълнение към предоставяните консултации, ние предлагаме и редица други данъчни услуги.

Вие желаете надежден съветник, които да ви консултира относно сложните и постоянно изменящите се данъчни закони. Вие искате да платите дължимите данъци, но не повече отколкото е нужно; използвайки стратегии съчетани с вашите дългосрочни бизнес цели.

Точно такава подкрепа ще получите от АНДА.