Одит и предоставяне на увереност по отношение на финансови отчети

В най-общ план процесът по одит на финансови отчети представлява проверка на достоверността и надеждността на финансово-счетоводна информация от външна организация. Извършвайки тази услуга ние гарантираме, че тя ще бъде изключително полезна за вашия бизнес подобрявайки качеството и надеждността на системата за финансова отчетност въз основа на която вие взимате ключови решения за управлението на Вашия бизнес. Финансовият одит може да ви бъде наложен по закон, но това не означава че той няма стойност за вас. Ефективният, независим и професионално извършен одит може да Ви донесе значителни ползи.

При изпълняването на одит задълженията, нашата обективност, независимост и почтеност играят ключова роля за качеството на нашата работа. Нашите професионални умения и преценка повишават ефективността на нашата работа и ползата от нашите доклади

Фирмената философия на АНДА изисква предоставянето на специфични услуги спрямо спецификата на всеки клиент. Това се доказва и от директното и активно участие на съдружниците и старши мениджърите във фирмата във всеки един ангажимент. Непрекъснатата комуникация, етичните стандарти, почтеността, независимостта и техническите качества са основни фактори за предоставяне на качествени и ценни услуги в съответствие с очакванията на клиента и установените стандарти .

Счетоводните стандарти могат да бъдат двусмислени и да не покриват всички специфични бизнес сценарии. Екипът на АНДА има значителни познания в тълкуването на стандартите за финансова отчетност. Работейки в тясно сътрудничество с клиентите си ние успяваме да разработим оптималното решение за съответната ситуация без да правим компромис с изискванията за финансова отчетност или собствените ни стандарти.

Сред клиентите на АНДА са местни и международни компании, частни дружества и предприятия от публичен интерес, държавни организации, инвестиционни фондове и други организации предоставящи разнообразни услуги и опериращи в различни сектори на индустрията.

Съгласно изискванията на чл. 23, ал.3, т.3 от Закона за независимия финансов одит, АНДА, като одиторско дружество, което извършва одити на годишни финансови отчети на публични дружества, публикува годишен доклад за прозрачност:

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2021 година ( 439 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2020 година ( 400 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2019 година ( 388 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2018 година ( 386 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2015 година ( 968 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2014 година ( 501 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2013 година ( 503 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2012 година (4 060 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2011 година (1 425 КВ)

PDF file Доклад за прозрачност на АНДА за 2010 година ( 400 КВ)

Други предлагани от нас услуги, са:

  • Due Diligence;
  • Преглед за съответствие с приложима нормативна уредба и отчетност;
  • Договорени одиторски процедури;
  • Преглед за предоставяне на увереност относно качеството на ползваните услуги.