Бизнес консултации

Днес компаниите са изправени пред множество бизнес предизвикателства. За да помогнат на своите клиенти да преодолеят тези предизвикателства, специалистите на АНДА предлагат обширен набор от консултантски услуги в областите на финансовия мениджмънт, оперативната дейност, управлението на риска и бизнес стратегията. Ние адаптираме услугите си в зависимост от Вашите нужди, обединявайки задълбочени познания за индустрията и дългосрочен ангажимент свързан с развитието на компаниите.

Част от бизнес консултациите, които предлагаме включват:

  • Корпоративно управление и стратегическо планиране;
  • Управление на рисковете за компанията;
  • Управление на проекти;
  • Ре-инженеринг и оптимизация на бизнес процесите;
  • Проектиране на контролни мерки и дейности;
  • Оптимизация и възстановяване на разходите;
  • Проучване и внедряване на най-добри практики в дадена област.