Счетоводни услуги

Ние притежаваме обширни познания по всички финансови въпроси и можем да ги използваме във Ваша полза. Можем да Ви бъдем полезни в изготвянето на прогнози, помощ при набиране и назначаване на подходящия персонал за Вашия бизнес, оценка на проекти и решения на всички сложни финансови въпроси, които могат да възникнат.

Независимо от размера на Вашия бизнес, ние разполагаме с опитен екип, който да води счетоводство по точен и ценово ефективен начин, както за вас, така и за обслужващата Ви банка, способен да оцени резултатите постигнати от вашия бизнес и да гарантира, че не плащате повече данък от колкото е необходимо.

Ние предлагаме богат набор от счетоводни услуги, използвайки различни ръчни или автоматизирани методи, създадени така, че да задоволят Вашите потребности. Ние бихме могли да използваме Вашия счетоводен софтуер или да Ви предложим някоя от нашите счетоводни програми.

В допълнение на нашите счетоводни услуги, или отделно от тях, ние можем да изготвим за Вас точни месечни отчети. Ако считате, че месечни отчети не са Ви необходими, ние с удоволствие можем да изготвим междинни отчети по всяко време на финансовата година.