Услуги

Нашата компания предлага богат набор от одит услуги, бизнес консултации, счетоводни,
данъчни и правни услуги, семинари и обучения за компании опериращи на Българския пазар.
Ръководена от бивши старши служители на фирми от „Голямата Четворка” и водещи български компании, в съчетание с одит специалисти и консултанти с богат професионален опит, нашето портфолио включва следните услуги: