Опит

Ние можем да работим с компании от всеки един сектор на икономиката, като имаме значителни познания и богат опит в следните области:

 • Застрахователен бизнес;
 • Търговия с петролни продукти и горива;
 • Телекомуникации;
 • Недвижимо имущество и строителство;
 • Производство;
 • Продажби на едро и дребно;
 • Медицински центрове;
 • Хотелиерство и ресторантъорство;
 • Въздушен и сухопътен превоз;
 • Списания и вестници;
 • Професионални спортни клубове.

Всички наши служители са високо квалифицирани, мотивирани и опитни професионалисти. Много от тях имат сертификати от известни и престижни институти като Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Асоциация на сертифицираните дипломирани счетоводители (ACCA) и Института на вътрешните одитори (The IIA).

Повечето от нашите професионалисти са бивши мениджъри във фирми от „Голямата четворка” (PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG и Ernst&Young).