Съдружници в АНДА

Антоанета Базлянкова, CPA

През последните години е заемала следните позиции:

  • Петрол Холдинг АД – Директор „Вътрешен одит” (CAE) (5 години);
  • Петрол Холдинг АД – Финансов директор (CFO) (4 години);
  • Делойт България – Старши одит мениджър (6 години).

Димитър Базлянков, CPA

През последните години е заемал следните позиции:

  • Делойт България – Директор Одити и Управител на Варненския офис на компанията (8 години);
  • Делойт България – Старши одит мениджър (5 години);
  • Делойт & Туш – Черноморска консултантска къща – Управляващ съдружник (3 години);
  • Преподавател по Счетоводство в Икономически университет - Варна (7 години)
Antoaneta Bazlyankova Dimitar Bazlyankov