За Нас

АНДА Консултинг (АНДА) е търговско дружество, учредено през 2006 година и регистрирано като одиторско дружество, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Нашата мисия е предоставяне на услуги на световно ниво. Нашата цел е постигане на признание като една от най-добрите фирми предоставящи професионални услуги.

АНДА е член на мрежата на Nexia International (Nexia).

Nexia е водеща световна мрежа на независими счетоводни и консултантски дружества.

Ако изберете дружество, членуващо в Nexia, вие получавате в световен мащаб много по-отговорни, предназначени лично за вас и ръководени лично от съдружник услуги. Nexia е изключително активна мрежа, която държи на качеството и съдейства за сътрудничеството с цел нейните членове да предоставят ефективни решения на местно и световно ниво. Дружествата, членове на Nexia, предоставят на клиентите си услуги, които се ръководят лично от съдружник, което гарантира последователност, опит и дълбоко познание на бизнеса на клиента. Те се характеризират с хора имащи предприемачески дух и които могат да бъдат причислени към малките и средни предприятия и стопански дейности, управлявани от собствениците.

Дружествата, членуващи в Nexia, са насочени към подпомагане на развиващия се местен бизнес, а чрез мрежата на Nexia, те могат също да съдействат на клиентите си уверено да излязат на нови международни пазари.

Научете повече за нашите услуги