• Одит на финансови отчети
 • Преглед на финансови отчети
 • Договорени процедури
 • Научете повече...
 • Корпоративно управление и планиране
 • Управление на рисковете
 • Управление на проекти
 • Научете повече...
 • Данъчни и правни съвети
 • Намалете данъците по правилният начин
 • Постигнете своите бизнес цели
 • Научете повече...
 • Прогнози и препоръки
 • Оценка на проекта
 • Подобрете производителността
 • Научете повече...
 • Квалифицирайте вашият персонал
 • Безплатна консултация
 • Качествено обучение
 • Научете повече...

Добре дошли на сайта на АНДА

АНДА Консултинг (АНДА) е търговско дружество, учредено през 2006 година и регистрирано като одиторско дружество, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Нашата мисия е предоставяне на услуги на световно ниво. Нашата цел е постигане на признание като една от най-добрите фирми предоставящи професионални услуги.

Нашият бизнес е насочен към клиентите ни, защото вярваме че подходът ни ориентиран към техните нужди трябва да бъде уникален като самите тях. Поради тази причина коректните лични взаимоотношения, базирани на ясна комуникация и разбирателство, са наш основен приоритет. Разбирайки как клиентите ни управляват бизнеса си, ние можем да предложим правилните съвети и препоръки.

АНДА предлага пълен набор от одиторски и консултантски услуги. Познанията и опитът на екипа ни са обширни и всеобхватни. Ние можем да предложим на нашите клиенти точните услуги, които са им необходими във всеки един етап от развитието на техния бизнес. Екипите ни, специализирани в различни сфери на услугите и индустрията работят заедно, с цел клиентите ни да могат да получат тази комбинация от услуги, която да съответства на техните нужди.

Гордеем се с факта, че винаги предлагаме етични, независими, обективни и професионални съвети. Ние знаем, че развитието е приоритет за нашите клиенти и поради тази причина то е от първостепенна важност и за нас: ние се стремим винаги да осигуряваме услуги с високо качество, създаващи допълнителна стойност за клиента.

Кои са Nexia International

АНДА Консултинг ООД е член на мрежата “Nexia International”.

Nexia е водеща световна мрежа на независими счетоводни и консултантски дружества.

Ако изберете дружество, членуващо в Nexia, вие получавате в световен мащаб много по-отговорни, предназначени лично за вас и ръководени лично от съдружник услуги. Nexia е изключително активна мрежа, която държи на качеството и съдейства за сътрудничеството с цел нейните членове да предоставят ефективни решения на местно и световно ниво. Дружествата, членове на Nexia, предоставят на клиентите си услуги, които се ръководят лично от съдружник, което гарантира последователност, опит и дълбоко познание на бизнеса на клиента. Те се характеризират с хора имащи предприемачески дух и които могат да бъдат причислени към малките и средни предприятия и стопански дейности, управлявани от собствениците.

Дружествата, членуващи в Nexia, са насочени към подпомагане на развиващия се местен бизнес, а чрез мрежата на Nexia, те могат също да съдействат на клиентите си уверено да излязат на нови международни пазари.

Nexia International Limited, дружество регистрирано на остров Ман, което управлява мрежата Nexia International, не оказва услуги от свое име или по друг начин. Nexia International Limited и дружествата членуващи в мрежата Nexia International (включително и тези дружества, чиято търговска фирма съдържа думата NEXIA) не са част от световно сдружение. Nexia International Limited не приема никаква отговорност за действията на, или бездействието на, или задълженията, на който и да е от членовете си. Всяко дружество, членуващо в мрежата Nexia International е самостоятелно юридическо лице.

Търговските марки NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA и логото NEXIA са собственост на Nexia International Limited и се ползват с лиценз.

В зависимост от контекста, референция към Nexia или Nexia International се отнася за Nexia International Limited или за мрежата от дружества, членуващи в Nexia International.

Повече информация за Nexia International